Eye of the Tiger

2018-2019 Volleyball

DateOpponentResultW/L
Fri, Aug 17 Granite Bay (FR)0-2L
Granite Bay (FR)
Fri, Aug 17 Granite Bay (JV)0-2L
Granite Bay (JV)
Fri, Aug 17 Granite Bay (V)0-3L
Granite Bay (V)
Mon, Aug 20 St. Francis (V)0-3L
St. Francis (V)
Mon, Aug 27 Oakmont (FR)0-2L
Oakmont (FR)
Mon, Aug 27 Oakmont (JV)0-2L
Oakmont (JV)
Mon, Aug 27 Oakmont (V)3-2 StoryW
Oakmont (V) Story
Tue, Aug 28 Pleasant Valley (FR)0-2L
Pleasant Valley (FR)
Tue, Aug 28 Pleasant Valley (JV)1-2L
Pleasant Valley (JV)
Tue, Aug 28 Pleasant Valley (V)3-1 StoryW
Pleasant Valley (V) Story
Thu, Aug 30 Woodcreek (JV)2-0W
Woodcreek (JV)
Thu, Aug 30 Woodcreek (FR)0-2L
Woodcreek (FR)
Thu, Aug 30 Woodcreek (V)3-0W
Woodcreek (V)
Tue, Sep 04 Antelope (FR)2-0W
Antelope (FR)
Tue, Sep 04 Antelope (JV)2-0W
Antelope (JV)
Tue, Sep 04 Antelope (V)3-0W
Antelope (V)
Tue, Sep 18 Bella Vista (F)2-0W
Bella Vista (F)
Tue, Sep 18 Bella Vista (JV)2-1W
Bella Vista (JV)
Tue, Sep 18 Bella Vista (V)3-2W
Bella Vista (V)
Thu, Sep 20 Inderkum (FR)2-0W
Inderkum (FR)
Thu, Sep 20 Inderkum (JV)2-0W
Inderkum (JV)
Thu, Sep 20 Inderkum (V)3-0W
Inderkum (V)
Fri, Sep 21 Liberty (V)3-14L
Liberty (V)
Tue, Sep 25 Woodcreek (F)2-1W
Woodcreek (F)
Tue, Sep 25 Woodcreek (JV)2-0W
Woodcreek (JV)
Tue, Sep 25 Woodcreek (V)3-1W
Woodcreek (V)
Thu, Sep 27 Antelope (FR)
Antelope (FR)
Thu, Sep 27 Antelope (JV)
Antelope (JV)
Thu, Sep 27 Antelope (V)
Antelope (V)
Tue, Oct 02 River Valley (F)
River Valley (F)
Tue, Oct 02 River Valley (JV)
River Valley (JV)
Tue, Oct 02 River Valley (V)
River Valley (V)
Tue, Oct 16 Inderkum HS2-0 W-2-0 LW
Inderkum HS
Tue, Oct 16 Inderkum HS2-0 W-2-0 LW
Inderkum HS
Tue, Oct 16 Inderkum HS3-2 L-3-2 WL
Inderkum HS
Tue, Oct 23 Whitney HS3-2 L-3-2 WL
Whitney HS